Bench press : Nikola Radosavljević iz Blaca, osvojio srebro i plasman na Balkansko prvenstvo