Dom zdravlja Blace organizuje vršenje preventivnih ginekoloških pregleda u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu žena