Turistička organizacija – Blace – poziv volonterima za Dane šljiva