Afirmativne mere za obrazovanje Roma

Na sastanku predstavnika romske nacionalne manjine u Prokuplju prezentovane su afirmativne mere upisa dece romske nacionalnosti u srednje škole i na fakultete, na osnovu novog Pravilnika koje je donelo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.
Pored koordinatora za romska pitanja iz Kuršumlije, Merošine i Prokuplja, pedagoških asistenata i budućih nastavnika romskog jezika, sastanku je prisustvovao i predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine , Vitomir Mihajlović i Ljuan Koko, savetnik za romski jezik.
-Uvođenje romskog jezika u obrazovni sistem je novina koju želimo da sprovedemo u saradnji sa aktivistima ,pedagoškim asistentima i medijatorima u svakoj opštini. Želimo da ukažemo na važnost učenja romskog jezika , zato je potrebno da svi koji su uključeni u ovu kampanju rade na tome da se što veći broj roditelja romske dece prijavi, kako bi u narodnoj školskoj godini bio uveden romski jezik u osnovno obrazovanje, rekao je Ljuan Koko, savetnik za romski jezik
Novim Pravilnikom pripadnici romske nacionalne manjine mogu da se upišu u srednju školu pod povoljnijim uslovima, radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja..
– Zbog loše obrazovne strukture romskog stanovništva pokrenuli smo ove afirmativne mere, kako bi Rome integrisali u društveni život Srbije. Ono što je činjenica , od 2003. godine do danas, afirmativnim merama povećava se broj obrazovanog romskog stanovništva. Na godišnjem nivou je oko 750 učenika uključeno u obrazovni sistem , a na fakultetima upisano oko 300 studenata, istakao je Mihajlović .
U okviru programa uvođenja romskog jezika u osnovno obrazovanje, naglašeno je da je potrebno da se što veći broj roditelja prijavi, kako bi bili ispunjeni neophodni uslovi, a to znači da jedna škola mora da ima najmanje 15 učenika koji su se izjasnili za učenje romskog jezika, kao izbornog predmeta.
U opštini Prokuplje živi oko 400 dece romske nacionalnosti, prijavljivanje je u toku, a konačni rezultati ankete biće završeni u septembru, kako bi od oktobra u osnovne škole bio uveden romski jezik.