Apel građanima: Ne spaljujte nisko rastinje na otvorenom!

????????????????????????????????????

Lepo vreme, izmamilo je poljoprivrednike da obiđu svoja polja, raščiste voćnjake i njive, kako bi sve bilo spremno za prolećne radove.
Poljoprivrednici i vlasnici imanja, prikupljeni otpadni materijal od suvog granja, lišća i trave najčešće spaljuju na njivama, u voćnjacima i vinogradima, a neretko i u dvorištima u blizini svojih stambenih i drugih pomoćnih objekata.
-Neretko ovakva aktivnost dovodi do izazivanja požara i širenja vatre koja uzrokuje i veće požare na otvorenom, nekad i sa katastrofalnim posledicama, uz ogromnu materijalnu i ekološku štetu, upozoravaju ekolozi.
Prema saopštenju Sektora za vanredne situacije, požari na otvorenom prostoru, najčešće su prouzrokovani spaljivanjem biljnih ostataka, a za taj prekršaj su Zakonom o zaštiti od požara propisane visoke novčane kazne.
Tako će fizička lica koja se ogluše o zabranu paljenja vatre i spaljivanja na otvorenom prostoru i na zakonske propise platiti kaznu u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara, dok je za pravna lica taj iznos od 300.000 do milion dinara.
U slučaju nastanka veće materijalne štete, ovakva nedozvoljena aktivnost mogla bi se kazniti i zatvorskom kaznom u trajanju od šest meseci do tri godine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije zbog toga apeluje na građane da ne spaljuju nisko rastinje na otvorenom, jer na taj način izlažu opasnosti ne samo sebe i svoja gazdinstva, već i susedna imanja i tuđa materijalna dobra.
U cilju sprečavanja požara na otvorenom, upozoravaju da će se vršiti intenzivne kontrole i sprovoditi mera zaštite od požara na otvorenom prostoru.
Isto tako se naglašava da će se protiv osoba koje ne poštuju zabranu spaljivanja otpada i biljnih ostataka, kao i loženja vatre na otvorenom u šumi, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.