Author: Gorica Šegović

𝐎𝐝𝐬𝐞𝐤 𝐕𝐢𝐬𝐨𝐤𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐥𝐨𝐯𝐧𝐚 š𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐞: 𝐩𝐫𝐯i 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐧i 𝐫𝐨𝐤 za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, traje od 20. do 30. juna 2022. godine

Sve detalje o konkursu, uslovima upisa i neophodnoj dokumentaciji, možete pogledati na www.vpsblace.edu.rs Akademija strukovnih studija Južna Srbija, 𝐎𝐝𝐬𝐞𝐤 𝐕𝐢𝐬𝐨𝐤𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐥𝐨𝐯𝐧𝐚 𝐬̌𝐤𝐨𝐥𝐚...