Dani polja na na ekonomiji srednje poljoprivredne škole u Blacu

Dana 13.09.2021 godine na ekonomiji srednje poljoprivredne škole u Blacu, na parceli u selu Lazarevac u 10:00h, PSS Prokuplje održaće tradicionalnu manifestaciju Dani Polja kukukuruza. Na oglednoj parceli je posejano 8 hibrida iz četri semenske kuće: INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD, PIONIR, LG; KNjS i   INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO ZEMUN POLjE.

-NS – 5010

– PIONIR – P1021, P 0865.

– LG 31545 – LG 30500LG 31390

– KWS – KERBANIS

– INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO ZEMUN POLJE – ZP 525b

Prisutni poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa agrotehnikom kao i karakteristikama hibrida. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovoj manifestaciji .