Deca iz Programa narodnih kuhinja iz Blaca i Kuršumlije doputovala sa besplatnog odmora u Baušićima

Deca iz Programa narodnih kuhinja iz Blaca i Kuršumlije, koja su bila na oporavku u odmaralištu Crvenog krsta u Baušićima  doputovala su danas kući. Celokupno vreme oporavka  dece  organizovano je osmišljeno.Deca su zadovoljna uslovima u odmaralištu, edukatorima, učiteljima, igrom i zabavom.

Besplatan odmor u odmaralištu u Baušićima mališani iz Blaca i Kuršumlije proveli su na lep i kreativan način kako saznajemo od sekretara Crvenog krsta Blace Dragiše Gočmanca.

Crveni krst Srbije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, obezbedio je oporavak dece  iz Programa narodnih kuhinja  i korisnicima humanitarne pomoći u vidu porodičnih paketa hrane i higijene iz udaljenih seoskih sredina u odmaralištu  Crvenog krsta Srbije u Baušićima. Crveni krst Blace,Opština Blace i Osnovna škola” Stojan Novaković”  Blace imali su dobru saradnju i pomogli realizaciju odlaska dece na oporavak.