Dom zdravlja Blace obeležio 10.oktobar Dan mentalnog zdravlja

Mentalni poremećaji su drugi najveći zdravstveni problem srpskog stanovništva, a mnogi i dalje misle da se to dešava “tamo nekom”.
Mentalna bolest, kao i bilo koja druga bolest se ne dešava “tamo nekom”, već može oboleti svako od nas u nekom trenutku života.
U cilju promocije i prvencije mentalnih bolesti u Blacu je obeležen Svetski dan mentalnog zdravlja.
Aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja, 10.oktobra, organizovao je Dom zdravlja Blace u saradnji sa Domom za smeštaj odraslih lica u Trbunju i Srednjom školom Blace.
Zdravstveni radnici su organizovali akciju provere zdravlja za korisnike Doma za smeštaj odraslih lica u Trbunju, a dok su u Srednjoj školi Blace održali predavanje za učenike na temu ,,Kako da sačuvamo mentalno zdravlje?”.
Ovi događaji su organizovani u cilju skretanja pažnje javnosti na značaj očuvanja mentalnog zdravlja, kao i predstavljanje programa lečenja osoba sa mentalnim smetnjama uz podršku zajednice.