Dom zdravlja ” Blace” Prevencijom do zdravlja u radnoj organizaiji ,,MI-MI“

Preventivni pregled kao najbolji vid zdravstvene zaštite, bila je tema akcije sprovedene u radnoj organizaciji, destilerije ,,MI-MI” u Blcu. Radnici u ovoj radnoj organizaciji su imali mogućnost da provere osnovne parametre svog zdravlja, premeravanjem krvnog pritiska, šećera u krvi, kao i da dobiju lekarski pregled uz savete o zdravim stilovima života.

IMG_3616

Zdravstvene preporuke i saveti su bili usmereni na na zaštitu i poboljšanje zdravlja zaposlenih, kontrolu profesionalnih bolesti i povreda na radu, procenom rizika na radu i njihovom eliminacijom, kao i održavanjem i razvijanjem radne sposobnosti radnika.

IMG_3617IMG_3618IMG_3619IMG_3620IMG_3621