Dom zdravlja Blace:Svetski dan zdravlja – „Pobedi dijabetes“

POBEDI DIJABETES je poruka ovogodišnje kampanje posvećene Svetskom danu zdravlja. Uprkos podacima koji govore o sve većem broju obolelih od dijabetesa, ohrabruje činjenica da se ova bolest može prevenirati razvojem zdravih životnih navika .

 Kako bi svoje sugrađane podstakao da čuvaju svoje zdravlje, Dom zdravlja Blace je  brojnim programima posvećenim zaustavljanju porasta obolelih od šećerne bolesti, sproveo razne aktivnosti povodom Svetskog dana zdravlja.

U periodu od 9.00 do 11.00 časova u centru grada, sva zainteresovana lica su danas mogla da od zdravstvenih radnika, pored dobijanja saveta i zdravstveno-edukativnog i promotivnog materijala,  izmere vrednosti šećera u krvi  i krvni pritisak. Patronažne sestre su ovom prilikom napravile i izložbu na ovu temu, koju su takođe izložile u centru grada.

Prema rezultatima „Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije”, u proteklih 10 godina broj osoba sa dijagnozom dijabetesa porastao je gotovo 50%, tako da danas u Srbiji oko 470.000 osoba (8,1% stanovništva) živi sa dijabetesom. Ako tome dodamo još 40% obolelih, kod kojih dijabetes još nije otkriven, ukupan broj obolelih od šećerne bolesti u Srbiji procenjuje se na 760.000. Poslednjih godina tip 2 dijabetesa nije više toliko redak ni kod mlađih osoba i adolescenata, kao posledica rastuće epidemije gojaznosti. Međutim, veoma ohrabruje činjenica da se promenom životnih navika može sprečiti ili odložiti nastanak najčešćeg tipa dijabetesa, tipa 2.

Cilj kampanje je bio  usmeren  na informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani najšire populacije, a posebno dece i mladih. Ostvarivanje cilja moguće je zajedničkim angažovanjem zdravstvenih i obrazovnih ustanova, uz učešće zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, medija, društveno-humanitarnih, sportskih, rekreativnih, kulturnih i drugih organizacija i udruženja.