Domaćini blačkog kraja: Radenkovići iz Draguše šire zasade pod ruskom džanarikom

Tekst je objavljen u okviru projekta Domaćini blačkog kraja

BanerSufinansiranja

Ruska džanarika na gazdinstvu Radenkovića iz Draguše kod Blaca, gaji se na površini od 50 ari gde je stalo oko 220 stabala ovog voća.

1

Radivoje Radenković – voćar iz blačkog kraja

S obzirom na to da je ovo bila godina u kojoj vremenske prilike nisu išle na ruku voćarima blačkog kraja, Radenkovići su zadovoljni sa prinosom od 9 tone  a i cenom po kojoj su prodali ovogodišnji prinos, 16 dinara za rinfuz i 20 dinara za konzumnu džanariku.

11

Berba je ovde završena za ovu godinu a sumirajući rezultate Radenkovići su odlučili da površine pod ovim voćem za duplo uvećaju od naredne godine.

Na ovom gazdinstvu na površini od oko 2,5 hektara gaji se i šljiva čija berba će uskoro početi a neki očekivani prinosi su oko dva vagona.