Drugi bagremov cvet u okolini Blaca najavjuje hladnu zimu

  • Bagrem
  • Bagremov drugi cvet

U okolini Blaca bagrem je cvetao po drugi put. Ova neuobičajena pojava kada je ovo listopadno drvo u pitanju, prema pričama starijih sluti na  veoma hladnu zimu.

Inače, za bagrem je uobičajeno da cveta u periodu od aprila do juna, zavisno od vremenskih uslova.

Bagremov drugi cvet koji smo uslikali prvih avgustovskih dana u okolini Blaca, po narodnim verovanjima najavljuje nam veoma hladnu zimu…