Grad Prokuplje raspisao javni poziv za finansiranje vantelesne oplodnje

Gradska uprava Grada Prokuplja raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje troškova vantelesne oplodnje. Javni poziv trajaće do 20. novembra ove godine, što znači da svi zainteresovani bračni parovi (vanbračne zajednice) imaju dovoljno vremena da pripreme potrebnu dokumentaciju i podnesu zahtev za ostvarivanje ovog prava.

Kako objašnjava Maja Ranđelović, član Gradskog veća i predsednik Lokalnog saveta za populacionu i demografsku politiku, pravo na finansiranje jednog pokušaja vantelesne oplodnje mogu da ostvare bračni (vanbračni) partneri koji su imali tri pokušaja vantelesne oplodnje bez živorođenog deteta o trošku RFZO, kao i lica koja su odbijena od strane RFZO, pri čemu i u jednom i u drugom slučaju žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 45 godina. Istovremeno, ovo pravo ostvaruju i bračne (vanbračne) zajednice u kojima žena nema više od 50 godina, gde je uspešno okončan postupak vantelesne oplodnje sopstvenim sredstvima, pod uslovom da podnesu zahtev u roku od šest meseci od dana utvrđivanja trudnoće.

-Nadamo se da ćemo ovim merama pomoći mnogim parovima da se ostvare kao roditelji i očekujemo da krajem godine možemo da se pohvalimo novorođenim bebama koje su došle na svet zahvaljujući ovim merama, izjavila je Ranđelović.

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju, može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Grada Prokuplja u odeljku „Konkursi, obaveštenja i oglasi“, odnosno https://prokuplje.org.rs/konkursi-obavestenja-i-oglasi/, ili na pisarnici Gradske uprave. Sve informacije i konsultacije pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na finansiranje troškova vantelesne oplodnje mogu se dobiti na brojeve telefona 027/324-862 i 027/324-625.