Građani zadovoljni radom lokalnih samouprava na jugu Srbije

U okviru istraživanja koja su finansijski podržale Evropska unija i Vlada Švajcarske preko razvojnog programa Evropski PROGRES, stanovnici opština na jugoistoku i jugozapadu Srbije zadovoljni su radom lokalnih samouprava i kvalitetomživota.Topokazujurezultatitrećeg istraživačkog ciklusa sprovedenog u 34 opštine koje su obuhvaćene ovim razvojnim programom.
Nareprezentativnomuzorkuod 8.256 punoletnih građana, istaknut je trend porasta broja ljudi koji smatraju da lokalne vlasti vode računa o građanima i da pružaju usluge adekvatne njihovim potrebama.Taj broj je 2010. godine iznosio 22 posto, 2013. godine 26 posto, dok sada dostiže 37 posto.
Štosetičeprocedura obavljanja poslova u opštinama, ona je prema rezultatima unapređena u odnosu na prethodni period.
-Većinarezultatapokazujepozitivan trend, te tako građani i građanke danas pozitivnije ocenjuju rad opštinskih službi, imaju više poverenja u lokalne institucije, bilo da se radi o gradonačelniku, Skupštini opštine ili Opštinskom veću, a brže završavaju poslove u Opštini i svakako, bolje ocenjuju rad opštinskih službenika, istakao je Marko Vujačić, nacionalni menadžer programa Evropski PROGRES, ističući da stanovništvo prepoznaja da lokalna samouprava zaista postaje servis građana.
Kako su ocenili predstavnici lokalnih samouprava koji su prisustvovali predstavljanju istraživanja, rezultati će dati dobre smernice za dalje unapređenje rada lokalnih organa vlasti, ali i pri kreiranju razvojnih politika i projekata koji treba da doprinesu boljem životu građana.