Javna sednica za auto put E-80

MINOLTA DIGITAL CAMERA

U Skupštinskoj sali Opštine Prokuplje 10. aprila od 12 sati održaće se javna sednica komisije za javni uvid u Nacrt prostornog plana područija posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš – Merdare.

Pozivaju se sva fizička i pravna lica koja su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku , da prisustvuju javnoj sednici i usmeno obrazlože podnete primedbe. Ovom prilikom će obrađivač planskog dokumenta javno izneti svoj stav o svakoj podnetoj prijavi.