Javni čas narodnog stvaralaštva dramske sekcije ” Kreativni put” – Oj devojko, dušo moja

Dramska sekcija „Kreativni put“koja radi pri Kulturnom centru „Drainac“ održaće  10. novembra od 17 časova,u  kulturnom centru “Drainac” u Blacu javni čas pod nazivom -Oj devojko,dušo moja.
Polaznici ove sekcije pripremili su narodno stvaralaštvo pod nazivom „Oj devojko, dušo moja“ i potrudili su se da najlepše narodne lirske i epske pesme , kao i brzalice i zagonetke realizuju kroz pesmu, igru i glumu. Program su režirale Slavica Pavličević i Jasmina Ćirković Dragićević.

14947583_1801581213456752_7238530706114230368_n