Javni poziv za volontiranje na manifestaciji “Dani šljive” 2021

Na osnovu člana 52. stav 1. tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS” broj 129/07, 83/14-dr. zakon, 101/16-dr. zakon i 47/18), člana 85. stav 1. tačka 3) Statuta opštine Blace (“Službeni list Opštine Blace”, br.5/19), člana 2. Odluke o ustanovljenju manifestacije „Dani šljive“ u Blacu („Službeni list opštine Blace“,br. 7/14) i Odluke o poveravanju organizacije manifestacije „Dani šljive Blace 2021“, broj II-644-1610/2021 od 16.07.2021. godine, Opštinska uprava opštine Blace, dana 13. avgusta 2021. godine, raspisije:

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU VOLONTERA ZA POMOĆ ORGANIZATORU NA MANIFESTACIJI„DANI ŠLjIVE BLACE 2021“

Opštinska uprava opštine Blace 20, 21. i 22. avgusta 2021.godine, organizuje 18. po redu manifestaciju „Dani šljive Blace 2021“, tokom koje će biti organizovana sadržajna propratna privredna, naučna, zabavna i slična dešavanja.

Kako je Organizacioni odbor za obeležavanje manifestacije „Dani šljive Blace 2021“, poverio organizaciju manifestacije Opštinskoj upravi opštine Blace, u svojstvu organizatora pozivamo sva zainteresovana lica da uzmu učešće u napred navedenoj manifestaciji kroz volenterski rad.

Zainteresovana lica prijave mogu dostavljati od 13 .8. 2021. do 19. 8. 2021. godine, do 14.00 časova, elektoronskim putem, na e:mail: bdimitrijevic2010@gmail.com, ili pozivom na broj: 064/2858510, kontakt lice Branimir Dimitrijević, zaposlen u Opštinskoj upravi opštine Blace.

U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime, adresu prebivališta i kontakt telefon.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE

kompletan tekst:javni poziv za dane šljive