Jkp Blace obaveštenje:Zbog paljevine na smetlani u selu Međuhana smanjen kapacitet u preuzimanju komunalnog otpada

Obaveštavamo građane i privrednike opštine Blace da je došlo do smanjenog kapaciteta u preuzimanju komunalnog otpada od strane JKP „Blace“.

Zbog paljevine na smetlani u selu Međuhana koja se dogodila u nedelju 09.05.2021. godine,  JKP Blace je smanjilo obim preuzimanja komunalnog otpada od građana i privrede, a sve iz razloga prelokacije radnih kapaciteta i ljudstva, kao i učestvovanja na gašenju požara i izgradnji požarnog puta.

Molimo građane da budu strpljivi i da svoj komunalni otpad svedu na optimalan nivo. JKP Blace će preuzeti otpad deponovati na privremenu lokaciju a nakon sanaranja požara izmestiti na bezbedan način, stoji u obaveštenju Jkp Blace.