Turistička organizacija Blace na Beogradskom manifestu predstavlja potencijale Opštine Blace