U blačkom kraju mašine polako zamenjuju radnu snagu u berbi šljiva