Dečija nedelja u O.Š „ Stojan Novaković“ – Radionica sa Lanom Nikolić