Dom zdravlja Blace i Policijska stanica Blace edukovali maturante o rizičnom ponašanju, nasilju i bolestima zavisnosti