Dom zdravlja Blace nastavlja seriju edukativnih predavanja u osnovnoj školi