Dom zdravlja Blace: Provera zdravlja u selima Pretežana, Suvi Do i Draguša

          Zdrvstveni radnici Doma Zdravlja Blace, pored osnovnog pregleda lekara, kontrole krvnog pritisaka i nivoa glikemije u krvi, savetodavno su ukazivali na mere prevencije unapređenja zdravlja i promociju zdravih stilova življenja za korisnike usluga ,,Inkluzija Danas“ u selima Pretežana, Suvi Do i Draguša.

IMG_20190829_090857

           Kvalitet života u starosti zavisi od više različitih faktora, a jedan od njih je upravo raspoloživost i dostupnost usluga koje zadovoljavaju različite potrebe starih lica, a najvažnija među njima  je i pružanje  usluge zdravstvene zaštite.

btrbtrhdrbtrrbtrbtrbt