Dom zdravlja Blace u selu Grguru:Preporuke za zdravo starenje u seoskim domaćinstvima

Promocija zdravlja i prevencija faktora rizika nisu rezervisani samo za mlađe dobne grupe već, naprotiv, imaju značaja i u populaciji starih.

IMG_3275

Dom zdravlja Blace u okviru svojih aktvnosti na terenu, sprovodi i  preventivne aktivnosti u seoskim domaćinstvima, starijim licima koji uz lekarski pregled, merenje krvnog pritiska, šećera u krvi mogu da dobiju i zdravstveno  vaspitne savete za zdrav život i zdravo starenje.

IMG_3274

Ovog puta su meštani sela Grgure imali priliku da ih posete zdravstveni radnici u njihovim domovima i da se pritom  svi oni koji se nalaze u procesu starenja i starosti upoznaju sa najvažnijim faktorima rizika i preporukama za redovne kontrole hroničnih bolesti. Na ovaj način može se sprečiti nastanak mnogih hroničnih bolesti ili , ukoliko je već ispoljeno hronično oboljenje sprečiti nastanak komplikacija.

IMG_3273

Uz  savete zdravstvenih radnika stare osobe treba da preuzmu odgovornost za sopstveno zdravlje i da pre svega, održavaju zdrave životne navike i redovno kontrolišu svoje zdravstveno stanje.

IMG_3270IMG_3269IMG_3268IMG_3267