Dom zdravlja Blace ,Zdravlje u Vašem domu” u selu Pretežana