Dom zdravlja “ Blace” zdravstveno vaspitnim aktivnostima obeležio Svetski Dan bubrega -„Zdravlje bubrega svima i svuda”