Dom zdravlja Blace:Pomoć starijim osobama u selu Sibnica da što duže ostanu zdravi i funkcionalno nezavisni

        Kvalitet života u starosti zavisi od više različitih faktora, a jedan od njih je upravo raspoloživost i dostupnost usluga koje zadovoljavaju različite potrebe starijih. Svakako jedna od najvažnijih usluga za starije osobe bilo gde da žive jesu usluge zdravstvene zaštite.

IMG_3338

  Koliko redovno uzimaju prepisanu terapiju? Koliko često idu na kontrole? Kakva je nega ukoliko su otežano pokretni ili nepokretni? , su bila pitanja  postavljena starijim osobama u selu Sibnici.

IMG_3342

   Zdravstveni radnici su kroz preventivne preglede , premeravanjem krvnog pritiska i šećera u krvi, delovali savetodavno, prepozavajući potrebe koje bi im doprinele u očuvanju svog zdravlja.

Da bi izbegli sve poteškoće, starijim osobama  je pružena informisanost o  pravilima korišćenja zdravstvenih službi u Domu zdravlja Blace i promovisan značaj lekarske kontrole koja bi u mnogome doprinela boljoj svesti o zdravlju.

IMG_3339IMG_3340IMG_3343IMG_3344IMG_3345IMG_3346IMG_3352IMG_3354IMG_3355IMG_3356IMG_3357IMG_3360