Dom zdravlja Prokuplje usavršava zdravstvene usluge

Da Dom zdravlja Prokuplje teži ka stalnom poboljšanju svojih usluga potvrđuju i rezultati Agencije za akreditaciju, koji pokazuju da je ova ustanova u proteklih godinu dana znatno podigla nivo zdravstvenih usluga.
Drugom redovnom posetom spoljašnjih ocenjivača Agencije za akreditaciju utvrđeno je da je u proteklom periodu došlo do jasne stabilizacije akreditacionog procesa, što znači da su usluge znatno usavršene, a neke su i dorađene kako to zahtevaju propisani standardi.
-Napredak je postignut u deset važnih sfera rada ove ustanove. Vakcinacija koju je sproveo Dom zdravlja Prokuplje ocenjena je najvišom ocenom na teritoriji Topličkog okruga. Napredak je između ostalog postignut i u oblasti sprovođenja protokola i procedura, kao i u poboljšanju preventivnih pregleda, izjavila je portparol Doma zdravlja Prokuplje, Violeta Mirković.
Ova druga redovna poseta je organizovana dve godine nakon što je Dom zdravlja dobio akreditaciju, koja je ovoj ustanovi dodeljena na tri godine.