Dramska sekcija osnovne škole „ Stojan Novaković“ svim osnovcima poklonila dve predstave povodom završetka školske godine