Guča je turističko čudo a ovako je bilo pre 57.godina