Izložba fotografija u kulturnom centru “ Drainac” u Blacu od 5. do 15. decembra