Izmeštanje Opšte bolnice „Dr Aleksa Savić“ u neiskorišćeni deo Doma zdravlja u Prokuplju, jedan je od tri kapitalna projekta