Javno obaveštenje o podnošenju zahteva Opštinskoj upravi Opštine Blace

Na osnovu Preporuke Štaba za vanredne situacije Opštine Blace  u kojoj se navodi da se rad Opštinske uprave opštine Blace organizuje na najbezbedniji način u cilju sprečavanja širenja infekcije COVID-19, izuzev onih radnji kod kojih je lično prisustvo obavezno uz poštovanje svih mera zaštite koje podrazumeva nošenje maski, rukavica i držanja propisanog odstojanja kao i ograničeni broj stranaka u zatvorenom prostoru i člana 86. i 88. Statuta Opštine Blace (”Službeni list opštine Blace” br.5/19) Načelnik Opštinske uprave Opštine Blace upućuje:

JAVNO OBAVEŠTENjE:

Obaveštavaju se građani i pravna lica u Opštini Blace  da sve svoje zahteve za ostvarivanje prava i pravnih interesa pred Opštinskom upravom Opštine Blace u narednom periodu  mogu podnositi elektronskim putem pred nadležnim odeljenjima Opštinske  uprave a da sva obaveštenja o načinu podnošenja istih mogu dobiti putem telefona:

 

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove

Mejl adresa: jmbg@blace.org.rs

telefon: 027/371-701

 

Štab za vanredne situacije

Mejl adresa: radoje.lapcevic@blace.org.rs

Prijava štete na stambenim objektima

Mejl adresa: vanrednasituacija@blace.org.rs

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambene i imovinsko pravne poslove

Mejl adresa: urb@blace.org.rs

telefon: 027/379-210

Odeljenje za inspekcijske poslove

Mejl adresa: ins@blace.org.rs

telefon: 027/371-167

 

Odeljenje za budžet, finansije, lokalnu poresku administraciju i javne nabavke

Mejl adresa: fin@blace.org.rs

telefon: 027/371-212

Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine

Mejl adresa: priv@blace.org.rs

telefon: 027/371-079

Odeljenje organa opštine i društvene delatnosti

Mejl adresa: dragana.radenkovic@blace.org.rs

telefon: 027/379-678

Savetnik pacijenata

Mejl adresa: g.a.savetnikpacijenata@blace.org.rs

Odeljenje za upravljanje kapitalnim projektima i putevima, komunalne poslove i saobraćaj

mejla adresa: fond@blace.org.rs

telefon: 027/371-678

Načelnik Opštinske uprave:

mejl adresa: oublace@blace.org.rs

telefon: 027/371-369