JKP Blace: Obaveštenje o javnoj licitaciji za davanje u zakup pijačnih tezgi,kamionskih mesta i prostora za prodaju sa betona

Javno komunalno preduzeće „ Blace“ obaveštava javnost da će se u utorak, 26.maja 2020.godine održati licitacija –javno nadmetanje za davanje u zakup pijačnih tezgi,kamionskih mesta i prostora za prodaju sa betona – kocki.

Licitacija će se održati u prostorijama JKP“ Blace“ u Blacu sa početkom od 10 časova.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja do početka nadmetanja dostave uredne prijave i polože garantni iznos –depozit od 20% od početne licitacione cene.

Za sve informacije obratiti se na telefone 027 – 371-580 i 027 – 371-236 (JKP Blace) i 069-877-08-08.

kompletno obaveštenje možete peuzeti ovde:

document2020-05-18-003339