Konkursi za takmičarski deo manifestacije Dani šljive – Blace 2019

 • 67112049_2506369269420440_8040302434515419136_n

U takmičarkskom delu privredno-turističke manifestacije Dani šljive Blace 2019 biraju se najbolji mladi stočar,najuspešnija žena u poljoprivrednoj proizvodnji,najbolji mladi voćar,najbolji šljivik i najbolja zlatna šljivova rakija:

Konkurs za prijavljivanje takmičara za izbor najboljeg mladog stočara na teritoriji opštine Blace u 2019. godini

Konkurs je otvoren od 1. do 15. avgusta 2019. godine

 

Pozivamo sve zainteresovane koji zadovoljavaju osnovni kriterijum, da imaju do 30 godina, da se prijave tako što će popuniti PRIJAVU.

 

PRIJAVU možete preuzeti na šalteru pisarnice u opštini Blace, kao i putem interneta sa sajta: www.blace.org.rs

 

Za detaljne informacije možete se obratiti Draganu Gmijoviću putem imejla: dragan.gmijovic@blace.org.rs  ili na broj telefona 064 /80 999 212.

 

Popunjenu PRIJAVU, sa pratećom dokumentacijom, poslati na adresu :

 

Opština Blace, Karađorđeva 4

 

18420 Blace

 

„Komisiji za izbor najboljeg mladog stočara“

 

 

 

USLOVI ZA UČEŠĆE NA  KONKURSU:

 

mladi do 30 godina koji se bave  ili žele da prošire svoj posao u vezi sa stočarstvom;

 

 • da imaju prebivalište na teritoriji opštine Blace,
 • da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na svoje ime;
 • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a da ne deluju u svojstvu posrednika;
 • da su podneli popunjenu PRIJAVU Komisiji sa pratećom dokumentacijom;

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE IZBOR NAJBOLjEG MLADOG STOČARA NA TERITORIJI OPŠTINE BLACE

 

 • Interesovanja i znanja;
 • Iskustva i trenutna proizvodnja;
 • Postignuti rezultati u stočarstvu.

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 

 1. Kopija lične karte ili pasoša za podnosioca prijave,
 2. Izvod iz RPG –struktura stočarske proizvodnje i
 3. Kopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva.

Napomena:

 

Posle prve selekcije koja će se vršiti na osnovu dostavljene prijave i tražene dokumentacije, predstavnici Komisije obićiće sve prijavljene kandidate.

 

Proglašenje najboljeg mladog stočara održaće se na turističko privrednoj manifestaciji Dani šljive Blace u periodu od 22-25. avgusta.

Konkurs za prijavljivanje takmičara za izbor najuspešnije žene u poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini

 

 

 

 

 

Konkurs je otvoren od 1. do 15. avgusta 2019. godine

 

Pozivamo sve zainteresovane žene nosioce komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koje se bave intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, da se prijave tako što će popuniti PRIJAVU.

 

PRIJAVU možete preuzeti na šalteru pisarnice u opštini Blace, kao i putem interneta sa sajta: www.blace.org.rs

 

Za detaljne informacije možete se obratiti Draganu Gmijoviću putem imejla: dragan.gmijovic@blace.org.rs  ili na broj telefona 064 /80 999 212.

 

Popunjenu PRIJAVU, sa pratećom dokumentacijom, poslati na adresu :

 

Opština Blace, Karađorđeva 4

 

18420 Blace

 

„Komisiji za izbor najuspešnije žene u poljoprivrednoj proizvodnji“

 

 

 

USLOVI ZA UČEŠĆE NA  KONKURSU:

 

 • da imaju prebivalište na teritoriji opštine Blace,
 • da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na svoje ime;
 • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a da ne deluju u svojstvu posrednika;
 • da su podneli popunjenu PRIJAVU Komisiji sa pratećom dokumentacijom;

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE IZBOR NAJUSPEŠNIJE ŽENE U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI NA TERITORIJI OPŠTINE BLACE

 

 • Interesovanja i znanja;
 • Iskustva i trenutne proizvodnje;
 • Postignuti rezultati u poljoprivredi.

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 

 1. Kopija lične karte ili pasoša za podnosioca prijave,
 2. Izvod iz RPG –struktura biljne i stočarske proizvodnje i
 3. Kopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva.

Napomena:

 

Posle prve selekcije koja će se vršiti na osnovu dostavljene prijave i tražene dokumentacije, predstavnici Komisije obićiće sve prijavljene kandidate.

 

Proglašenje najuspešnije žene u poljoprivrednoj proizvodnji održaće se na turističko privrednoj manifestaciji Dani šljive Blace u periodu od 22-25. avgusta.

 

Konkurs za prijavljivanje takmičara za izbor najboljeg mladog voćara na teritoriji opštine Blace u 2019. godini

Konkurs je otvoren od 1. avgusta do 15. avgusta 2019. godine

 

Pozivaju se svi zainteresovani koji zadovoljavaju osnovni kriterijum, da imaju do 30 godina, da se prijave tako što će popuniti PRIJAVU.

 

PRIJAVU možete preuzeti na šalteru pisarnice u opštini Blace, kao i putem interneta sa sajta: www.blace.org.rs

 

Za detaljne informacije možete se obratiti Draganu Gmijoviću putem imejla: dragan.gmijovic@blace.org.rs  ili na broj telefona 064 /80 999 212.

 

Popunjenu PRIJAVU, sa pratećom dokumentacijom, poslati na adresu :

 

Opština Blace, Karađorđeva 4

 

18420 Blace

 

„Komisiji za izbor najboljeg mladog voćara“

 

 

 

USLOVI ZA UČEŠĆE NA  KONKURSU:

 

mladi do 30 godina koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao u vezi sa voćarstvom;

 

 • da imaju prebivalište na teritoriji opštine Blace,
 • da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na svoje ime;
 • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a da ne deluju u svojstvu posrednika;
 • da su podneli popunjenu PRIJAVU Komisiji sa pratećom dokumentacijom;

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE IZBOR NAJBOLjEG MLADOG VOĆARA NA TERITORIJI OPŠTINE BLACE

 

 • Interesovanja i znanja;
 • Iskustva i trenutna proizvodnja;
 • Postignuti rezultati u voćarstvu.

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 

 1. Kopija lične karte ili pasoša za podnosioca prijave
 2. Izjava o kućnoj zajednici overena u opštinskom organu uprave;
 3. Kopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva.

Napomena:

 

Posle prve selekcije koja će se vršiti na osnovu dostavljene prijave i tražene dokumentacije, predstavnici Komisije obićiće sve prijavljene kandidate.

 

Proglašenje najboljeg mladog voćara održaće se na turističko privrednoj manifestaciji Dani šljive Blace u periodu od 22-25. avgusta.

 

Oglas za prijavljivanje takmičara za izbor najboljeg šljivika na teritoriji opštine Blace u 2019. godini

U takmičarskom delu manifestacije Dani šljive, Blace 2019, koja se u čast ove  voćne vrste održava  svake  godine,  održaće se i  takmičenje za izbor najboljeg  šljivika  u 2019. godini  na teritoriji opštine Blace.

 

Obzirom da je blačka opština vodeća po proizvodnji šljive u zemlji Srbiji i da su blački domaćini, verovatno, najveći proizvođači šljive po količini, kvalitetu i po broju stabala, za najbolji šljivik u opštini, može se slobodno reći da može da ponese titulu najboljeg  i  u čitavoj Srbiji.

 

Uslovi za učešće na takmičenju za ovo priznanje su:

 

-da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu,

 

-da je parcela zasađena šljivom površine najmanje 0.50 ha u punom rodu  i

 

-da se parcela obrađuje pažnjom dobrog domaćina uz optimalnu primenu agrotehničkih mera.

 

Ocenjivaće se sledeće kvalitativne osobine: rodnost, zdravstveno stanje, rezidba i obrađenost parcele.

 

Najbolji šljivik ove godine, biće proglašen 25. avgusta, a  izbor će obaviti stručni tim poljoprivrednih inženjera opštine.

 

Sve informacije na telefon 027/371-079, 064/8099-212, soba br.38, zgrada opštine.

Oglas za prijavljivanje takmičara za izbor najbolje zlatne šljivove rakije u 2019. godini

U okviru ovogodišnje manifestacije „Dani šljive Blace 2019“ koja će se održati u periodu od 22.-25. avgusta, održaće se i Prvenstvo Balkana za izbor najbolje zlatne šljivove rakije u 2019. godini. Organizator ovog događaja je Opština Blace.

 

Pored toga, što ostvaruje najveću proizvodnju šljive po količini i kvalitetu u Srbiji, opština Blace može da se podiči i veoma kvalitetnom rakijom svojih vrednih domaćina.

 

Uslovi za učešće na takmičenju su:

 

-da su učesnici poljoprivredni proizvođači ili da se bave proizvodnjom alkoholnih pića

 

-da za izbor dostave uzorak od 2 litara rakije, najkasnije do 08. avgusta, koja će biti predmet degustacije a koja će se kasnije  podeliti gostima i učesnicima manifestacije.

 

Organizator je za pobednike obezbedio vredne nagrade.

Pravna lica, proizvođači rakije, čine posebnu takmičarsku kategoriju.

 

Najbolju zlatnu rakiju u obe kategorije, proglasiće reprezentativan stručni žiri, na čelu sa prof. dr. Ninoslavom Nikićevićem sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Svečano proglašenje pobednika obaviće se 25.avgusta.

Sve informacije na telefon 027/371-079 i 064/8099-212, soba br. 38, zgrada opštine Blace.