Kuršumlijski odbornici usvojili Konsolidovani finansijski izveštaj za 2016. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora

U ponedeljak 26. maja u skupštinskoj sali održana je treća sednica Skupštine opštine Kuršumlija u 2017. godini, kojom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Kuršumlija – Dejan Lović.

Otvarajući sednicu predsednik Skupštine predložio je niz tačaka dnevnog reda, dok je najvažniju tačku, Konsolidovani finansijski izveštaj za 2016. godinu i Izveštaj nazavisnog revizora detaljno obrazložio zamenik predsednika opštine Kuršumlija – Nebojša Jović, istakavši tom prilikom:

„Ukupni prihodi i primanja budžeta za 2016. godinu iznose 603.133.145,55 dinara što je u odnosu na plan izvršenja 88.68 %. Ukupni rashodi i izdaci budžeta za 2016. godinu iznose 593.756.813.60 dinara, što je u odnosu na plan izvršenja 87,29 %. Kod prihoda i primanja bitnija odstupanja izvršena od plana dopunskog budžeta su kod sledećih prihoda:

– Porez na zarade ekonomska klasifikacija 711110 planirani iznos je 147.000.000,00 ostvarenje je 153.356.547,70 dinara, više ostavreno 6.356.547,70 dinara.

– Porez na imovinu 713120 planirani iznos od 41.000.000.00 dinara, ostavren je u odnosu od 43.036.718,08 dinara, iznos od 2.036.718,08 više ostvareno.

– Tekući transferi od drugih nivoa vlasti ekonomska klasifikacija 733150 planirana su u iznosu od 307.093.000,00 dinara 288.877.089,84 dinara ukupno ostvaren iznos prihoda, manje ostvareno 18.215.910,16 dinara.

– 733200 Kapitalni nemaneski transferi u iznosu od 20.000.000,00 dinara ostvareno 14.573.517,43dinara.

Jović je tom prilikom istakao da je nezavisni revizor “I&V Audit” doo Beograd, izvršio reviziju konsolidovanih finansijakih izveštaja budžeta Opštine Kuršumlija i njenih zavisnih entiteta, u kojem se prikazuje objektivan prikaz finansijke pozicije budžeta Opštine Kuršumlija na dan 31. decembara 2016. godine i njegove finansijske uspešnosti.

U nastavku sednice kuršumlijski odbornici detaljno su diskutovali o predlogu odluke o usvajanju Programa mera podrške za sporovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kuršumlija za 2017. godinu. Pomenuti program detaljno je obrazložen od strane Jovice Đinovića – samostalnog savetnika na poslovima iz oblasti poljoprivrede opštine Kuršumlija, koji je tim povodom istakao da se iz godine u godinu sve više sredstava iz budžeta opštine izdvaja za razvoj poljoprivrede u našoj optini, istakavši tim povodom da je Ministrastvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije dalo saglasnost na ovaj Program, te se u narednim danima očekuje raspisivanje konkursa.

Većinom glasova odbornici su podržali i predlog Odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Kuršumlija za 2015. godinu kao i predlozi o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JPKD”Toplica” i JP za uređivanje građevinskog zemljišta “Kuršumlija”.

Nakon završene sednice zamenik predsednika opštine Kuršumlija – Nebojša Jović, održao je konferenciju za novinare na kojoj je detaljno govorio o najvažnijim tačkama dnevnog reda kao i dopunama koje su se odnosile na probleme radnika Šik Kopaonika, pomoć poljoprivednicima koji su pretrepeli štete od poplava i mraza u proteklom periodu, statusu Žubora u Kuršumlijskoj banji.