Lepa vest: Grad Prokuplje na vreme doneo Odluku o mreži javnih osnovnih škola

????????????????????????????????????

Na sednici održanoj 14. februara ove godine, odbronici Skupštine Grada Prokuplja doneli su dve veoma bitne odluke iz oblasti obrazovanja. To su Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Prokuplja i Odluka o mreži predškolskih ustanova, koje su donete na osnovu Uredbe o kriterijumima koje je donela Vlada Republike Srbije.

Prema rečima člana Gradskog veća za prosvetu, omladinu i sport, Maje Ranđelović, jedinice lokalne samouprave su bile u obavezi da sačine elaborat koji sadrži Razvojni plan mreže izrađen na osnovu trenda prirodnog priraštaja, rađanja dece i većeg broja učenika upisanih u škole, kao i migracionih kretanja u jedinicama lokalne samouprave.

-Kao koordinator radnog tima za izradu elaborata, moram da izrazim veliko zadovoljstvo što je grad Prokuplje jedan od tri u Srbiji, pored Vranja i Kraljeva, koji su na vreme doneli Odluku, uz još 17 jedinica lokalne samouprave, od ukupno 174, istakla je Ranđelović.

Ovim aktom, uvaženi su principi jednakog prava, dostupnosti, efikasnosti i efektivnosti istovremeno, a sve u skladu sa geografskim, demografskim, kulturnim, ekonomskim i drugim karakteristikama našeg grada.

-S obzirom na to da se Prokuplje prostire na površini od 759 kilometara kvadratnih, a broj stanovnika je 44.419 u 107 naselja, da smo specifičan grad, blizu Kosova i Metohije, trudili smo se da u zakonskim okvirima ostvarimo jedan od najvažnijih principa, a to je dostupnost u kontekstu mogućnosti sticanja redovnog osnovnog obrazovanja uz primerenu udaljenost škole od mesta stanovanja i saobraćajne povezanosti, naglasila je Ranđelović.

Ona je posebno podvukla važnost nove mreže javnih osnovnih škola, koja treba da doprinese daljem razvoju i unapređenju procesa obrazovanja i vaspitanja, a sve u skladu sa opštim i posebnim ciljevima i standardima uređenim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i Strategijom razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine.