Na Visokoj poljoprivredno-prehrambenoj školi strukovnih studija u Prokuplju slobodna 72 mesta

U prvom upisnom roku na Visokoj poljoprivredno-prehrambenoj školi strukovnih studija u Prokuplju (VPPŠ) od planiranih 198 upisalo se 126 svršenih srednjoškolaca.
Direktor ove jedine prokupačke državne visokoškolske ustanove prof. dr David Davidović izjavio je da su za školsku 2016/2017.godinu ostala slobodna 72 mesta.
– U drugom upisnom roku moći će da se upiše 60 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 12 samofinansirajućih. Od šest studijskih programa sva mesta u prvom roku popunjena su za program zaštite bilje, izjavio je direktor dodavši da je na ovom smeru upisano ukupno 40 svršenih srednjoškolaca.
Prema njegovim rečima na smeru voćarstvo i vinogradarstvo slobodno je sedam mesta, ratarstvo i povrtarstvo devet, stočarstvo pet, strukovna veterina 17, a prehrambena tehnologija 34 mesta.
– Drugi upisni rok trajaće od 1. do 20. septembra, rekao je Davidović naglasivši da sve informacije o upisu kandidati mogu dobiti u studenskoj službi škole.