Najveća lovna manifestacija u Srbiji – „Vuku u pohode“- Blace 2019 – u subotu, 26.januara