Narodna biblioteka”Raka Drainac” Blace raspisuje Literarni i likovni konkurs: “ U bajkama je sve moguće”