Nastavak asfaltiranja puta Blace-Kuršumlija

Na osnovu dostavljenih informacija od strane javnog preduzeća Putevi Srbije, juče i danas trajaće izvođenje asfaltnih radova na presvlačenju kolovoza na Državnom putu IIA 214, deonica Blace – Kuršumlija u dužini od 1050 metara.

Radove na asfaltiranju deonice puta Blace-Kuršumlija izvodi preduzeće TRACE SRBIJA AD NIŠ.