Nove naredbe Štaba za vanredne situacije u Opštini Blace

Na sednici održanoj dana 18.03.2020.god. Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Blace analizirao je stanje u vanrednim okolnostima u opštini Blace,

nakon čega je po instrukciji Sektora za vanredne situacije, Odeljenja za vanredne situacije u Prokuplju izdao niz nardebi.

Centru za socijalni rad Blace je naređeno je da zatvori za korisnike sve dnevne centre i klubove za odrasle i starije osobe.

Naređeno je aktiviranje svih subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje koji sopstvenim kapacitetima mogu učestvovati u zadacima koje će im davati opštinski Štab za vanredne situacije kao što su: dodatno čišćenje i pranje ulica i javnih površina, dezinfekcija javnih prostora, transport hrane, lekova, dezinficijenasa i zaštitnih sredstava, istovar, distribucija i dostava potrebnih sredstava do korisnika.

Crveni krst je uključen u organizovanje distribucije toplih obroka iz narodne kuhinje u skladu sa planom svojih aktivnosti (kao i lekova) na kućnu adresu starijih, iznemoglih i bolesnih korisnika, u koordinaciji sa opštinskim Štabom za vanredne situacije pri čemu je obavezan da primeni postojeća iskustva u organizovanju i obučavanju dobrovoljaca i volontera koji se prijavljuju za pomoć u kupovini namirnica i lekova starim ljudima

Lokalni elektronski i štampani mediji su obavezani da emituju aktuelna uputstva o ponašanju i merama za sprečavanje virusa ”Korona” koja su dostupna emiterima sa nacionalnom frekvencijom kao i da štampaju letke sa preporukama za raspodelu.

Na sednici održanoj dana 19.03.2020 god. naložena je obaveza ugostiteljskim objektima (kafićima, kafanama, restoranima i dr.) na teritoriji opštine Blace da na vidnom mestu istaknu površinu lokala i maksimalni broj lica koja se mogu istovremeno naći u objektu, uz obavezu pridržavanja bezbedne udaljenosti lica tako da na 4 kvadratna metra bude maksimalno jedna osoba.