Obaveštenje Opštinskog Štaba za vanredne situacije Opštine Blace

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Blace na osmoj sednici održanoj dana 20.03.2020. godine doneo je naredbu koja glasi:

Svi ugostiteljski objekti, restorani, kafane, kafići, barovi, kladionice i slično, na teritoriji opštine Blace, biće zatvoreni, počev od sutra 21.03.2020.godine, sve do ukidanja vanrednog stanja, s tim da se naredba ne odnosi na kuhinje ugostiteljskih objekata u kojima će se vršiti preuzimanje hrane, kao i dostava iste.

Takođe Opštinski štab za vanredne situacije opštine Blace doneo je i Preporuku koja glasi:

Preporučuje se maloprodajnim objektima na teritoriji opštine Blace da organizuju svoj rad po sledećim principima:

Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti po sledećem principu:

Ponedeljak- subota od 07,00 do 18,00 časova
Nedeljom od 08,00 do 18,00 časova
Nedeljom od 04,00 do 07,00 isključivo za građane starije od 65 godina.
Takođe, broj potrošača u maloprodajnom objektu može biti jedan potrošač na četri kvadratna metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti, a u skladu sa Zaključkom Vlade br: 53-2581/2020 od 17.03.2020.godine.

Važna napomena: Maloprodajni objekat u kome građani stariji od 65 godina mogu nedeljom od 04,00 do 07,00 da nabave neophodne proizvode je prodavnica “Rič” u ulici Radoša Jovanovića Selje u Blacu (pored benziske pumpe “Savić Petrol”).