Održana sednica SO Prokuplje

Na 12. Sednici Skupštine Opštine Prokuplje razmatrani su predlozi odluka čijim su se donošenjem obezbedili uslovi za realizaciju mnogih započetih projekata na teritoriji opštine Prokuplje.
Jedna od takvih je i Odluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu, koju su odbornici doneli i koja obezbeđuje uslove za izgradnju i rekonstrukciju još osam gradskih ulica.
Doneta je i Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Opštine Prokuplje, koja je usklađena sa Odlukom Vlade Republike Srbije. Obzirom da je Odluka o maksimalnom broju zaposlenih stupila na snagu 1. jula, lokalne samouprave imaju rok od 60 dana da je sprovedu, njeno donošenje bilo je neophodno kako bi Opština Prokuplje mogla nesmetano da funkcioniše u skladu sa zakonom.
Predsednik Opštine Prokuplje Aleksandar Simonović je rekao da je neophodno usklađivanje broja zaposlenih u opštinskom javnom sektoru i da bi u ovom trenutku ta brojka trebala da bude 712 radnika.
-Prinuđeni smo da donosimo ovakve odluke jer u suprotnom bi Opštini Prokuplje bio obustavljen transfer sredstava sa republičkog nivoa što bi dovelo do izuzetno velikih problema u funkcionisanju lokalne samouprave. Trudićemo se da u ovom procesu, zaposlenima obezbedimo što bolje uslove i omogućimo da dobiju što veći iznos otpremnina uz otvaranje mogućnosti za zaposlenje u firmama sa kojima imamo intenzivnu i veoma dobru saradnju, rekao je predsednik Simonović .
U nastavku sednice usvojena je Odluka o izmenama Statuta JKP „Hameum“, kao i Odluka o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač Opština Prokuplje, za obavljanje delatnosti pružanja usluga.
Odbornici su sa 34 glasa usvojili Izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci, koji pokazuje da je u budžetu Opštine Prokuplje ostvaren višak od 209 miliona dinara. Znatna sredstva biće usmerena za unapređenje rada jedinstvenog Javnog komunalnog preduzeća „Hameum“ . Kupovinom mašina i teške mehanizacije ovo preduzeće bi bilo osposobljeno za obavljanje svih infrastrukturnih radova , čime bi se ostvarile znatne uštede u budžeu Opštine.
Odbornici su sa 34 glasa podržali i predlog za imenovanje Predraga Jovićevića za direktora JKP „Hameum“.