Opština Prokuplje raspisala konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi

Radi jačanja konkurentne sposobnosti registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na području prokupačke opštine i usklađivanja proizvodnje sa standardima Evropkse unije Opština Prokuplje raspisala je konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi za ovu godinu. Planirano je da se poljoprivrednicima koji budu konkurisali za dodelu ovih sredstava, koji ispunjavaju uslove konkursa ukupno dodeli sedam miliona dinara.
-Bespovratna podsticajna sredstva namenjena su podizanju novih ili obnavljanju postojećih voćnih zasada, postavljanje protivgradnih mreža, nabavku opreme i sredstava za testiranje, klonsku selekciju, sertifikaciju, konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala, rekao je zamenik predsednika Opštine Prokuplje, Miroljub Paunović dodavši da se podsticajna sredstva dodeljuju i za nabavku opreme za pčelarstvo, organsku proizvodnju i regres za veštačko osemenjavanje goveda.
Zahteve za dodelu ovih sredstava mogu podneti registrovana poljoprivredna gazdinstva koja imaju aktivan status i koja se nalaze na teritoriji prokupačke opštine.
Paunović je naglasio da je konkurs otvoren do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 20.novembra 2017.godine.
Sve informacije o konkursu zainteresovani poljoprivrednici koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu dobiti u zgradi Opštine Prokuplje u kancelariji br.21.