OŠ Stojan Novaković Blace- Priredba kao tradicionalna završnica četvrtog razreda

  • unnamed (1)
  • unnamed (2)
  • unnamed (3)
  • unnamed (4)
  • unnamed (5)
  • unnamed (6)
  • unnamed (7)
  • unnamed (8)
  • unnamed (9)
  • unnamed (10)

Još jedna generacija đaka završila je svoj četvorogodišnji period školovanja.

unnamed (2)
Učiteljica Biljana Simić, tradicionalno, za kraj četvorogodišnjeg rada i druženja sa svojim učenicima organizuje i priprema priredbu. Program priredbe osmislili su sami učenici odeljenja IV-1. U sklopu programa bile su pesme i dramatizacije koje su učenici napisali, a recitovali su i pesme koje su učili tokom školske godine. Sve to je upotpunjeno narodnim izvornim pesmama koje su naučili na časovima muzičke kulture. Deo programa činio je i prikaz sportskih veština. Na samom kraju izvedena je koreografija običajne narodne pesme.
U publici su, na poziv učenika, bili njihovi roditelji i rođaci.