Podrška privrednom razvoju Prokuplja

Opština Prokuplje dobila je finanasijsku podršku Ministarstva privrede Republike Srbije koja će omoguđiti brži privredni razvoj naše opštine . Ministarstvo je podržalo realizaciju projekta pod nazivom „Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne distributivne mreže u ulici Vasilija Đurovića Žarkog“ odnosno u prokupačkoj industrijskoj zoni.
Sredstva su dobijena u okviru republičkog Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture u cilju unapređenja privrednog ambijenta za poslovanje malih i velikih preduzeća, privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta.
Vrednost radova putem javne nabavke iznosi 8.255.388,00 dinara sa PDV-om, pri čemu Opština Prokuplje i Ministarstvo privrede učestvuju sa jednakim udelima. Ugovor između Opštine Prokuplje, Ministarstva i izvođača radova je već potpisan i u narednih mesec dana krenuće se sa njegovom realizacijom. Rok za završetak radova je 60 dana .
Projektom je predviđena zamena cementno-azbestnih cevi koje su zbog starosti preko 50 godina (vek trajanja im je 25 do 30 godina) porozne i krte, usled čega dolazi do njihovog čestog pucanja , što povećava rizik od kontaminacije bakterijama iz okoline. Takođe uzrokuje velike gubitke vode u distributivnoj mreži što podrazumeva i visoke troškove kako održavanja tako i saniranja kvarova na mreži.
Rekonstrukcija vodovodne mreže imaće višestruke koristi i efekat imajući u vidu da se radi o ulici koja se prostire duž prokupačke industrijske zone koja predstavlja okosnicu privrednog rasta i razvoja naše opštine. U toj zoni danas posluju vodeći privredni subjekti prokupačke opštine kao što su Kompanija Leoni, Gama Konsulting, Čip, Toplicagradnja, SZTR Čutura , reprezentativni primer revitalizacije “braunfield” postrojenja ali i niz drugih malih, inovativnih i uspešnih preduzeća koja u skladu sa potrebama tržišta i sopstvenim mogućnostima konstantno rade na širenju i unapređenju svog poslovanja.
Ovom aktivnošću dobija se na modernizaciji komunalne infrastrukture, smanjuje se gubitak vode tokom distribucije kao i troškovi održavanja mreže a poboljšava se i vodosnabdevanje kako privrednih subjekata tako i građana u ovom delu grada.
Što je veoma važno nova vodovodna mreža omogućava nesmetano i racionalno odvijanje proizvodnih procesa, značajno poboljšava kvalitet vode i smanjuje rizik od njenog zagađenja.
Ovo je veoma važno kada se zna da se aktivnost privrednih subjekata koji rade u ovoj zoni direktno odražavaju na sveukupni ekonomski rast, razvoj i uslove života građana Prokuplja.

Zbog toga Opština Prokuplje maksimalno daje podršku privredi a briga o očuvanju i unapređenju infrastrukture i opremanje poslovnih zona nesumnjivo je najbolji i najznačajniji vid te podrške .