Poljopirvredno sručna služba Agro poljosavet Blace – radionica na temu popunjavanja zahteva za subvencije u poljoprivredi